Biznes/finanse

Jak napisać biznesplan? Dlaczego warto to zrobić?

Jak napisać biznesplan Dlaczego warto to zrobić
Jak napisać biznesplan Dlaczego warto to zrobić

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to początek nowej drogi w życiu zawodowym.  Aby otworzyć firmę, spełnić swoje marzenie, trzeba przede wszystkim postawić pytanie – czy interes przyniesie zyski, czy koszty będą niż przychody. Odpowiedź na to pytanie może dać biznesplan, który pokazuje koszty i przychody. Biznesplan to niezbędny dokument dla przyszłego przedsiębiorcy.

Dlaczego warto wykonać biznesplan?

Planowanie biznesu to ważny punkt na drodze do swojej działalności. Przyszły przedsiębiorca musi wiedzieć, czy na daną dziedzinę rynku na zapotrzebowanie w miejscu, w którym planuje otwarcie działalności gospodarczej, czy chce rozwijać się na cały kraj, a może i eksportować towar do krajów europejskich. Biznesplan to podstawa w przyznawaniu pomocy przedsiębiorcom otwierającym działalność gospodarczą lub planującym duże inwestycje. Wymagają go banki i wszelkie urzędy realizujące wnioski o pomoc ze środków unijnych.

Elementy biznesplanu

Biznesplan może się różnić w zależności od branży.  Powinien zawierać następujące podstawowe elementy: opis przedsięwzięcia, charakterystykę przedsiębiorstwa, opis towarów lub usług, informację o planowanym zatrudnieniu oraz o rynku i konkurencji. Konieczne jest ujęcie w biznesplanie analizy finansowej, planów rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategii marketingu, sprzedaży i reklamy. Streszczenie (opis przedsięwzięcia) powinno zawierać: cel przygotowania biznesplanu, wysokość środków finansowych, którymi dysponujemy, opis produktów i usług, które będą oferowane, opis umiejętności kadry kierowniczej oraz  szczegółowy wykaz danych finansowych. Jest to wizytówka biznesplanu, która może albo zachęcić osobę czytającą do dalszej lektury lub zniechęcić odbiorcę.

Jednym z najważniejszych elementów biznesplanu jest analiza finansowa, która powinna zawierać takie elementy jak:

  • bilans;
  • rachunek zysków i strat;
  • rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow);
  • analiza progu rentowności.

Instytucje finansowe są zainteresowane kolejnymi bardzo ważnymi danymi, które powinny być ujęte w biznesplanie. Są to: przedstawienie źródeł finansowania przedsiębiorstwa, analiza stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego oraz zadłużenia i wypłacalności.

Pracownicy w biznesplanie

Żadna firma nie może funkcjonować bez kadry kierowniczej i pracowników. Dlatego w biznesplanie trzeba opisać: kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników, podział obowiązków między nimi oraz strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Pomoc w tworzeniu biznesplanu

Biznesplan to ważny dokument. Niedoświadczony przedsiębiorca może mieć problem z jego napisaniem, dlatego można skorzystać z firm, które oferują pisanie biznes planu.

Do biznesplanu trzeba dołączyć załączniki w postaci tabel,  zestawień, wyników przeprowadzonych badań i ankiet rynkowych oraz umów z partnerami biznesowymi. Dobrze przygotowany biznesplan to klucz do sukcesu firmy i do uzyskania środków pomocowych.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz