Biznes/finanse

Wypadek w pracy i postępowanie po wypadku

Wypadek w pracy i postępowanie po wypadku
Wypadek w pracy i postępowanie po wypadku

Znane, mądre ludowe powiedzenie głosi, że wypadki chodzą po ludziach. Wielu wydarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dotyczy to także pracy. Wypadki zdarzają się w nawet najlepiej i najnowocześniej wyposażonych firmach. Przyczyn wypadków w pracy jest bardzo wiele, ale niezależnie od tego, jak doszło wydarzenia, jest to traumatyczne przeżycie dla pracowników i kadry zarządzającej.

Zmieniające się prawo

Przepisy dotyczące wypadków w pracy zmieniają się  często. Oprócz ustaw i rozporządzeń, które podejmują tematykę wypadków  w zakładzie pracy, pracodawca powinien znać, są wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W razie wypadku przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości, które może pomóc im rozstrzygnąć bhp Opole – specjalistyczna firma zajmująca się procedurami bhp. Prowadzenie dochodzenia powypadkowego przez profesjonalistów z firm zewnętrznych to gwarancja obiektywizmu i wiarygodności ustalonych faktów oraz przygotowanie wymaganych dokumentów do ZUS i GUS. Bhp Opole zajmuje się także prowadzeniem rejestru wypadków, dzięki któremu można wdrożyć działania zapobiegające nieprzyjemnym i groźnym dla życia wydarzeniom w przyszłości.

Tragiczny wypadek

Stosowanie odpowiednich procedur bhp oraz szkolenia bhp Opole znacząco ograniczają ryzyko wystąpienia wypadku, ale nie eliminują go całkowicie. Według  Głównego Urzędu Statystycznego rocznie jest ponad 60 tysięcy wypadków w pracy i ponad 100 osób traci życie. Wypadek śmiertelny to trauma dla całej społeczności zakładu i jednocześnie bodziec, aby poprawić bezpieczeństwo. Bhp Opole pomaga pracodawcom podjąć działania zabezpieczające na przyszłość i wyjaśnić wszelkie okoliczności tragedii. W razie wypadku pracodawca ma obowiązek organizacji pierwszej pomocy i ustalenia okoliczności dramatu.

Kwalifikacja wypadku

Wielu pracodawców ma wątpliwości, kiedy uraz pracownika można określić jako wypadek w pracy. Zgodnie z przepisami bhp wypadkiem w pracy jest sytuacja, kiedy wydarzenie zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, spowodowało uraz lub śmierć, nastąpiło w związku z pracą. Wydarzenie  musi zaistnieć w podczas /w związku z wykonywanymi przez pracownika obowiązkami służbowymi lub wykonywaniem przez pracownika poleceń przełożonych lub czynności realizowanych na rzecz pracodawcy, nawet poza miejscem pracy, o ile w tym czasie pozostawał do dyspozycji pracodawcy. Jako wypadek przy pracy uznawany jest też wypadek podczas podróży służbowej.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

W razie zaistnienia wypadku, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce, uniemożliwiając wstęp osobom niepowołanym i oczywiście wezwać pogotowie ratunkowe oraz inne służby konieczne do zniwelowania skutków wypadku.

Inspektor pracy oraz prokurator muszą być zawiadomieni , kiedy skutkiem wypadku jest śmierć człowieka oraz w przypadku ciężkiego uszkodzenia działa lub wypadku zbiorowego, w którym udział brały co najmniej dwie osoby. Przyczyny i okoliczności wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego w skład wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz