Biznes/finanse

Specyfikacja instrumentów Equity CFD – mechanizm dźwigni finansowej i krótkiej sprzedaży

Specyfikacja instrumentów Equity CFD - mechanizm dźwigni finansowej i krótkiej sprzedaży
Specyfikacja instrumentów Equity CFD - mechanizm dźwigni finansowej i krótkiej sprzedaży

Equity CFD to kontrakty finansowe na różnicę kursową. Stanowią one swego rodzaju umowę, która zobowiązuje obie strony do wymiany różnic między ceną zamknięcia i otwarcia pozycji. Jako instrumenty bazowe funkcjonują w tym przypadku akcje z rynków na całym świecie. Specyficzna konstrukcja sprawia, że Equity CFD umożliwiają zawieranie transakcji po aktualnych cenach rynkowych.

Equity CFD jako kontrakt finansowy

Equity CFD pozwalają na wyjątkowo szybkie rozliczanie transakcji, włącznie z możliwością transferu środków od razu po zamknięciu pozycji. Ich zaletą jest zapewnienie dostępu do szerokiej akcji z całego świata, w tym kontraktów na wszystkie spółki z mWig40 oraz WIG20 czy giełdy angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej, czeskiej, portugalskiej, amerykańskiej, francuskiej, węgierskiej i portugalskiej. Za pośrednictwem odpowiedniej platformy, inwestor może automatyzować handel i przeprowadzać zaawansowaną analizę techniczną – więcej tutaj. Stawki prowizji są wyjątkowo niskie – od 0,19% na GPW i 0,08 na rynkach zagranicznych.

Mechanizm dźwigni finansowej

Za sprawą mechanizmu dźwigni finansowej, inwestycje w Equity CFD wyróżniają się bardziej korzystnymi warunkami dla aktywnych inwestorów w zestawieniu z klasycznymi akcjami na rynku regulowanym. Aby dokonać transakcji o dużej wartości nominalnej, wystarczy jedynie złożyć depozyt zabezpieczający. Jego wartość nominalna równa jest iloczynowi wartości nominalnej transakcji oraz procentowej wartości depozytu. Z lewarowaniem pozycji wiążą się pewne koszty, naliczane w postaci punktów swapowych do każdej transakcji niezamkniętej w danym dniu obrotu. Odzwierciedlają one koszty utrzymywania pozycji w kontraktach CFD po zamknięciu rynku, czyli odsetki naliczane w oparciu o właściwą stopę międzybankową.

Mechanizm krótkiej sprzedaży

Otwarcie na rynku pozycji przynoszącej zysk w przypadku spadku kursu jest możliwe za sprawą mechanizmu krótkiej sprzedaży. Dostępność tej opcji dla kontraktów CFD uzależniona jest od obowiązujących na danym rynku regulacji. W przypadku akcji z USA, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, inwestorzy mają możliwość dokonywania transakcji w ramach krótkiej sprzedaży na większości instrumentów. Kosztem ponoszonym przez inwestora jest prowizja, podczas gdy finansowanie samej pozycji w zgodzie ze standardami rynkowymi opiera się na mechanizmie zbliżonym dla kupna akcji przy stopie międzybankowej % – 2,5 p.p. Koszt prowizji w zależności od rynku giełdowego wynosi ok. 0,08 – 0,25 % wartości lecenia. Wartość ta naliczana jest zarówno od otwarcia, jak i zamknięcia pozycji.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz