Biznes/finanse

Ograniczenie ryzyka karnoprawnego w firmie

Ograniczenie ryzyka karnoprawnego w firmie
Ograniczenie ryzyka karnoprawnego w firmie

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci obracający dużymi kwotami powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ich działalność niesie ze sobą ryzyko prawnokarne. W działalności gospodarczej należy podejmować legalne czynności, co częstokroć wymaga nie tylko dobrej woli, ale także dobrego przygotowania.

Należy mieć świadomość, że bezprawne działania jednego pracownika mogą w przypadku dużych podmiotów mieć także konsekwencje dla całej firmy. Dlatego też niezmiernie ważne jest by firmy posiadały odpowiednią opiekę prawną. Usługi prawne świadczone są przez różne kancelarie, jednak największe doświadczenie w biznesie mają zazwyczaj kancelarie radców prawnych.

Odpowiednio dobrze zaprojektowane procedury

Firma by być spokojna o działania swoich pracowników powinna mieć przygotowane odpowiednie procedury, które minimalizować będą ryzyko realizowania działań przestępnych przez pracowników, którzy wykonują swoje zadania służbo. Pracownicy bowiem, niezależnie od szczebla na jakim są zatrudnieni bardzo często nie znają przepisów prawa i myślą, że pewne działania są legalne, chociaż w istocie tak nie jest. Trzeba mieć świadomość, że odpowiednie zaprojektowane procedury w firmie pozwolą uchronić pracownika przed ryzykownym działaniem. Niestety sam pracodawca nie jest w stanie ich zaprojektować. Może natomiast zrobić to kancelaria radcy prawnego. Jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ radcowie prawni przez lata pracy w środowisku biznesowym doskonale orientują się jak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej w praktyce. Do tego dochodzi też doskonała znajomość przepisów prawa. Dzięki temu radca prawny jest w stanie zaprojektować procedury tak, by wypełniający je pracownik nie złamał prawa. W swoim działaniu radca prawny musi jednak pamiętać by przekazać wszystkie skomplikowane informacje prawne prostym językiem, ponieważ większość pracowników nie rozumie języka prawnego.

Duże ryzyko

Firmy powinny wziąć sobie do serca wszelkiego rodzaju ostrzeżenia przed działaniami przestępnymi podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo często przedsiębiorca jest na straconej pozycji w procesie, kiedy okaże się że nie dochował należytej staranności przy organizacji swojej firmy. Posiadanie dobrych procedur jest jej przejawem, dlatego warto wejść w kontakt z radcą prawnym jak najszybciej w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz