Biznes/finanse

PIT-36 – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Deklaracja PIT-36 jest dobrze znana osobom, które uzyskują przychody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest ona rozliczana według dwóch progów- 12 oraz 32 procent. Deklaracja ta nie obejmuje osób, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu oraz podatku liniowego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się najważniejszych rzeczy związanych z tym podatkiem.

Kto złoży PIT-36 za 2022 rok?

PIT-36 2023 będzie musiał zostać złożony do 02.05.2023 roku. Taki druk muszą złożyć podatnicy, którzy w poprzednim roku prowadzili podnajem, najem czy dzierżawę albo poddzierżawę oraz uzyskiwali przychód na podstawie podobnych umów. Kolejną grupą są osoby pracujące za granicami Polski, zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy na umowę. Osoby prowadzące działy specjalnej produkcji rolnej również wliczają się do rozliczenia PIT-36. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną z przychodami, które nie przekraczają określonej kwoty (połowa minimalnego wynagrodzenia} oraz osoby, które skorzystały z kredytu podatkowego, w roku po otworzeniu działalności gospodarczej również wybiorą PIT 36 druk.

Rozliczenie PIT-36 2023 obowiązuje też dla osób, które uzyskały dochód poprzez sprzedawanie różnych rzeczy, w momencie gdy od zakupu do czasu jej sprzedaży nie minęło więcej niż pół roku. Nianie na umowie uaktywniającej również powinny skorzystać z tej deklaracji. Dodatkowo osoby te będą musiały złożyć drugą deklarację, na której wykazane zostaną inne dochody, na przykład te z umowy o pracę, emerytury, umów zlecenie czy umów o dzieło.

Jakie ulgi w PIT-36?

Rozliczenie PIT 36 to nie tylko wykazanie przychodów oraz dochodów, od których trzeba płacić podatek, ale też możliwość odliczenia ulg podatkowych, które mogą znacząco obniżyć nasz podatek. Największe możliwości daje ulga prorodzinna. Jedno dziecko pozwala na odliczenie podatku w wysokości 1112,04 zł. Wśród podatników dużą popularnością cieszy się ulga internetowa, daje ona możliwość odliczenia 760 zł. Inne ulgi, jakie znajdziemy  to, ulga z tytułu darowizn, na celu kultu religijnego, z tytułu oddania krwi, ulga rehabilitacyjna czy ulga dla klasy średniej. Możliwości jest naprawdę sporo. Wcześniej wymienione ulgi należy wykazać w PIT/O. Ulgi z PIT/D trzeba wykazać w uldze mieszkaniowej. 

PIT 36 za 2022 pozwoli na rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej. Ta ulga jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (opodatkowanie na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym), które poniosły koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Koszty pozwalające na odliczenie to na przykład koszty wynagrodzenia, na opinie czy ekspertyzy. Ważne jest, by działalność była o charakterze badawczo-rozwojowym. Dla ulgi BR nieaktualne będą druki pochodzące z dawnych lat. Rozliczenie za PIT-36 2023 musi zostać sporządzone na najnowszych formularzach.

Aplikacja PITax.pl szybko i bezbłędnie rozliczy Twój PIT

Rozliczenie PIT-36 online- jak je zrobić?

Po pierwsze rozliczanie PIT-36 w systemie internetowym pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Nie trzeba nic ręcznie obliczać oraz dodatkowo nie trzeba osobiście stawiać się w urzędzie skarbowym. Kolejnym plusem jest pewność, że złożone formularze są zgodne z najnowszymi wytycznymi. Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich potrzebnych danych za 2022 rok łącznie z kwotą przychodu z poprzedniego rozliczenia. Kolejny to wypełnienie deklaracji w aplikacji. Następnie należy dodać wszystkie obowiązujące nas odliczenia. Nasz podatek zostanie automatycznie obliczony przez system. Na koniec trzeba wysłać PIT 36 przez Internet i odebrać urzędowe poświadczenie odbioru.   

Z programem PITax.pl nie pominiesz żadnych przysługujących Ci odliczeń

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz