Biznes/finanse

Apteczki przemysłowe – poradnik obowiązujących norm i przepisów

Apteczki przemysłowe - poradnik obowiązujących norm i przepisów
Apteczki przemysłowe - poradnik obowiązujących norm i przepisów

Apteczki przemysłowe – poradnik obowiązujących norm i przepisów Zasadność i miejsce przechowywania apteczek pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz normy, według których określane są elementy ich wyposażenia, określają przepisy prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z dnia 26 września 1997 r. przedstawiają ogólne założenia ochrony pracowników, dotyczące konieczności umieszczenia w zakładzie pracy apteczki pierwszej pomocy, instrukcji udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obecności przeszkolonego w zakresie udzielenia pomocy pracownika. Nie ma jasno określonych uregulowań, jaki powinien być szczegółowy zakres przedmiotów w apteczkach. Apteczki przemysłowe muszą jednak być zgodne z normami, co może być egzekwowane w przypadku kontroli w zakładzie pracy lub w sytuacji, gdy zdarzy się wypadek.

Wyposażenie apteczek wg norm – co powinna zawierać i jakie są przepisy?

Chociaż przepisy nie precyzują dokładnych wytycznych, odnośnie wymagań wielkości apteczki, rodzaju materiału, z którego jest wykonana, powszechnie w zakładach pracy stosuje się apteczki metalowe, zgodne z niemieckimi normami DIN. Regulacje, które obowiązują dla wyposażenia apteczek przemysłowych mieszczą się w kategorii norm DIN 13157 oraz DIN 13169 dla zakładów pracy, zatrudniających powyżej trzysta osób. Przedsiębiorstwa, w których jest zatrudnionych mniej niż 50 pracowników, powinny posiadać apteczkę zgodną z założeniami normy DIN 13157, dla zakładów większych (gdzie pracowników jest od 51 do 300) stosuje się apteczki DIN 13169 jako zwielokrotnienie wyposażenia, dla zakładów największych, przypada jedna apteczka na trzystu pracowników.

Jak w praktyce wygląda dostosowanie się do przepisów DIN?

Wyposażenie apteczek przemysłowych, odnośnie rodzaju oraz ilości materiałów opatrunkowych oraz pozostałych przedmiotów, które powinny znaleźć się w apteczce, określają normy DIN 13157 oraz DIN 13169. Jednak, aby apteczki spełniały wymogi, powinno się wyposażyć je materiałami, spośród których wszystkie powinny spełniać wymogi klasyfikacji DIN. Każdy produkt, umieszczony w apteczce powinien mieć na opakowaniu takie oznaczenie. Aby apteczki przemysłowe były zgodne z przepisami, wszystkie elementy wyposażenia muszą mieć zachowaną datę przydatności do użycia.

Wyposażenie apteczki przemysłowej DIN 13157 PLUS

Co powinno się znajdować w apteczce przemysłowej DIN 13157 PLUS? Oprócz elementów, zawartych w standardowym wyposażeniu, umieszczone są tam produkty, niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, dla zdarzeń, mogących mieć miejsce w konkretnym zakładzie pracy. Słowo PLUS stwarza możliwość poszerzenia wyposażenia apteczki np. o środki, zawierające kwas acetylosalicylowy lub środki, łagodzące przy oparzeniach. Apteczka na terenie zakładu pracy, jej wyposażenie i obsługa powinny być dostępne dla każdego pracownika. Zapewnienie dostępności należy do pracodawcy.

Dostępność i wyposażenie apteczek biurowych, a przemysłowych

Apteczki biurowe z reguły wyposażone są w podstawowe materiały i środki, niezbędne do pomocy przedmedycznej przy drobnych skaleczeniach i innych zdarzeniach, nie niosących za sobą najczęściej zagrożenia dla zdrowia i życia. Z tegoż powodu apteczki biurowe najczęściej wyposażone są według normy DIN 13157. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku dużych zakładów przemysłowych, w których często poszerza się wyposażenie apteczek na podstawie możliwości, jakie daje określenie PLUS. W zakładach, w których z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, w każdym oddziale przedsiębiorstwa powinno znajdować się pomieszczenie, przystosowane do udzielenia pomocy oraz apteczka. Apteczki przemysłowe są wyposażone w większą ilość i większy zakres materiałów.

 

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz