Dzieci

Kiedy i jak mogę ubiegać się o 500 plus?

Kiedy i jak mogę ubiegać się o 500 plus?
Kiedy i jak mogę ubiegać się o 500 plus?

Rodzina 500+ od początku swojej realizacji w 2016 roku, cieszy się nie gasnącą popularnością. Program stanowi wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje i więcej dzieci. Co warto wiedzieć o programie? Skąd wziąć wniosek i gdzie go złożyć, aby skorzystać z pomocy?

Główne założenia programu 500+

Rządowy program pomocy Rodzina 500+ od początku powstania wspiera rodziny wypłacaną co miesiąc kwotą 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 złotych (1200, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), o pomoc można się ubiegać również na pierwsze dziecko. W życie wchodzą właśnie zmiany w programie i już wkrótce każdy będzie mógł ubiegać się o pomoc na pierwsze dziecko – bez względu na dochód. Pomoc ma być wypłacana do uzyskania przez dziecko pełnoletności, czyli do ukończenia przez nie 18 roku życia, jednak aby ją uzyskać, każdego roku należy złożyć odpowiedni wniosek.

Gdzie składamy wniosek o 500+

Papierowe formularze wniosków o pomoc w ramach programu, można otrzymać bezpośrednio u podmiotu realizującego wypłatę świadczeń. Najczęściej we właściwym terytorialnie Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też można skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku, choć w zasadzie jest on tak prosty, że bez problemu można poradzić sobie samodzielnie.

Formularze można również pobrać ze strony internetowej instytucji zajmujących się obsługą 500+, a następnie wydrukować go, wypełnić i dostarczyć do urzędu.

Wnioski online dla zapracowanych

Aby uniknąć kolejek, jakie zwykle tworzą się w ostatnich tygodniach okresu rozliczeniowego 500+, czyli w sierpniu, a także w przypadku, kiedy pracujemy i nie mamy czasu na wyjście w godzinach pracy urzędu, zawsze możemy wysłać wniosek 500+ pocztą. Istnieje jednak o wiele wygodniejsze rozwiązanie – możliwość wypełnienia i złożenia wniosku online.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu 500+, najprościej jest złożyć przez internet, gdy posiadamy konto w banku, który podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wystarczy wtedy kliknąć w zakładkę z logo programu, wypełnić wniosek i zatwierdzić go tak, jak zatwierdzamy każdą transakcję w banku.

Wnioski o 500+, można również składać za pośrednictwem innych serwisów – na przykład na stronie ZUS, czy na portalu empatia.mpips.gov.pl. Wtedy jednak konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego, którym potwierdzisz swoją tożsamość i zatwierdzisz wniosek.

Czy do wniosku potrzebne są załączniki?

Jeśli składasz wniosek o pomoc na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, nie potrzebne są żadne załączniki. Wystarczą dane wnioskodawcy i dzieci, na które wnioskowana jest pomoc. W przypadku wniosku o 500+ na pierwsze dziecko, dopóki obowiązuje kryterium dochodowe, należy udowodnić, że po pomoc przysługuje. Konieczne będzie przedstawienie dochodów rodziny, ewentualnego orzeczenia o niepełnosprawności któregokolwiek z dzieci w rodzinie oraz w przypadku samotnych rodziców – kopia wyroku zasądzającego alimenty.

Nowy wniosek można składać w każdej chwili, jednak należy pamiętać, że rok rozliczeniowy trwa do 30 września, w związku z czym aby pomoc była kontynuowana w kolejnym roku, najpóźniej do 30 września należy złożyć go ponownie i pamiętać o dopełnieniu formalności w kolejnych latach.

Więcej informacji można także znaleźć na https://www.druki-formularze.pl/

 

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz