Życie

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Przychodzi w życiu zawodowym czas, kiedy człowiek z różnych powodów decyduje się na zmianę pracy lub pracodawca likwiduje dane stanowisko, bądź zwalnia pracownika z innego powodu i wręcza wypowiedzenie umowy o pracę. Proces zwolnienia pracownika jest obwarowany przepisami Kodeksu Pracy. Postępowanie w tej kwestii zależy od dwóch czynników: rodzaju umowy o pracę i stażu pracy u danego pracodawcy.

Rodzaje rozwiązania umów o pracę

W Kodeksie Pracy zapisanych jest kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron, z upływem czasu, na który umowa była zawarta, z dniem zakończenia wykonania pracy, która była przedmiotem umowy oraz zwolnienie dyscyplinarne.  Najkorzystniejsze dla pracownika jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracownik musi wtedy wykonywać pracę na rzecz pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie.  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron następuje w wyniku wspólnej decyzji pracownika i pracodawcy. Z propozycją może wystąpić każda ze stron. Pracownik unika w ten sposób okresu wypowiedzenia. Pracownik i pracodawca mogą zakończyć współpracę w momencie podpisania porozumienia.  Jeżeli umowa była zawarta na czas określony lub na czas wykonania danej pracy, to przestaje obowiązywać zgodnie z datą zapisaną w dokumencie.  Zwolnienie dyscyplinarne następuje w sytuacji, kiedy pracownik dopuścił się rażącego naruszenia zasad pracy lub przestępstwa.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

To najkorzystniejszy dla obu stron sposób rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oznacza  obowiązek świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik zachowuje wtedy wszystkie prawa i otrzymuje wynagrodzenie.  Pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu, ale nawet wtedy otrzymuje wynagrodzenia do końca okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia

Jest zależny od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia u pracodawcy.  Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony wynosi 2 tygodnie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku,  jeden miesiąc, jeżeli pracownik świadczył pracę przez okres od pół roku do  3 lat oraz 3 miesiące, w przypadku, kiedy staż pracy pracownika w firmie był dłuższy niż 3 lata. Okres wypowiedzenia umowy na czas próbny wynosi 3 dni, kiedy pracownik pracował krócej niż 2 tygodnie, 1 tydzień, w sytuacji, kiedy pracownik świadczył pracę przez miesiąc oraz dwa tygodnie, kiedy pracownik pracował na okresie próbnym przez 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia  w przypadku osób pracujących na umowę na czas nieokreślony powinno zawierać powód rozwiązania umowy oraz pouczenie o możliwości odwołania do sądu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzeniamoże nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

POBIERZ:

wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz