Moda i styl

Normy odnoszące się do odzieży roboczej

Normy odnoszące się do odzieży roboczej
Normy odnoszące się do odzieży roboczej

Odzież pracownicza musi spełniać szereg norm i certyfikatów, o czym nie wszyscy wiedzą. Ta wiedza przydatna jest szczególnie w zakładach produkcyjnych, laboratoriach i wszelakich zakładach gdzie występuję realne zagrożenie dla pracownika.

Pracownicy na swoich stanowiskach pracy narażeni są na szereg zagrożeń, tj. przecięcie dłoni, poparzenie, wylanie na siebie substancji chemicznych, dlatego odzież BHP podlega ścisłym wymogom. Standardy dotyczące odzieży dla pracowników zapisane są w europejskiej normie wydajności, a w dyrektywie 89/686/EWG znajduje się podział odporności odzieży pracowniczej na trzy kategorie. Każda z tych kategorii przedstawia poziom zagrożenia pracownika na miejscu pracy, kategoria I chroni przed minimalnymi zagrożeniami, a III przed największymi.

Kategoria I – ochrona przed minimalnymi zagrożeniami

W tej kategorii ubrania nie są sprawdzane przez jednostki notyfikujące, a inaczej mówiąc, nie podlegają procesowi oceny zgodności. Jest to odzież pracownicza używana przy minimalnym zagrożeniu dla pracowników. Jest to odzież o normalnych właściwościach i strukturze splotu, a jej skuteczność ocenić mogą jedynie pracownicy, którzy w razie jakichś nieprawidłowości powinni zgłosić to swoim przełożonym. Do tej kategorii zalicza się również tzw. ubrania robotnicze oraz te zrobione z tkanin ochronnych, czyli trudnopalnych, odpornych na czynniki chemiczne czy pyłoszczelne.

Kategoria II – przeznaczona do konkretnego zastosowania

Do drugiej kategorii zaliczane są ubrania robotnicze, które są przeznaczone do konkretnego celu. Do tej kategorii zaliczamy wszelakie klasy ubrań odpornych na przecięcia (zarękawki, rękawice), strój ostrzegawczy, czyli wszelakie kamizelki, szelki odblaskowe i odzież służb mundurowych oraz odzież odporną na silne substancje chemiczne powodujące zniszczenie odzieży klasy I, a także stroje przeznaczone dla spawaczy.

Kategoria III – specjalistyczna odzież ochronna

W kategorii III znajduje się odzież, która służy ochronie pracowników przy najwyższym zagrożeniu życia lub zdrowia. Jest to odzież dedykowana zagrożeniom, których skutków w środowisku pracy nie sposób przewidzieć. Ma ona specjalną, skomplikowaną konstrukcję przeznaczoną do ochrony przed najgroźniejszymi warunkami i substancjami występującymi na miejscu pracy. Tutaj wyróżnić możemy odzież pracowniczą przeznaczoną do ochrony przed promieniowaniem jonizującym, temperaturą wyższą niż 100 st.C i niższą niż 50 st.c, odzież BHP chroniącą przed płomieniem, rozpryskiem gorących substancji oraz do pracy pod wysokim napięciem prądu. W tej kategorii znajduje się również odzież pracownicza przeciwchemiczna.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz