Biznes/finanse

Zima a BHP

Krótkie dni, mróz i padający śnieg za oknami to znak, że nadeszła zima. Ta pora roku wiąże się ze specjalnymi wymogami nałożonymi na pracodawcę względem pracownika. Wszystko po to zapewnić mu bezpieczeństwo i godne warunki pracy.

Okres zimowy

Według prawa pracy, okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca, informacja ta znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku. Te daty najczęściej pojawią się też w regulaminach zakładów pracy, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby okres ten został przedłużony prze pracodawcę.

 

Temperatura w pracy

W okresie zimowego spadku temperatur pracodawca musi zagwarantować swoim pracownikom warunki do godnego wykonywania swojej pracy. Wśród nich znajduje się temperatura. Ta powinna wynosić minimum 18 stopni Celsjusza w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę biurową lub lekką pracę fizyczną. Zaś temperatura nie mniejsza niż 14 stopni powinna występować na halach i w budynkach gdzie wykonywana jest inna praca inna niż lekka.
Warto jednak zauważyć, że temperatury te nie są obligatoryjne i w sytuacji, w której pracodawca zapewnia odpowiednią odzież ochronną i miejsca w których podwładny może się ogrzać, to czasowo słupek rtęci może pokazywać poniżej 14 kreski.

 

Odzież

Pracodawca w przepisach prawa pracy ma wyszczególnione dwa przypadki, w których musi zaopatrzyć swojego pracownika w odzież ochronną. Pierwszy z nich występuje wtedy gdy podczas pracy ubrania pracownika mogą ulec zniszczeniu lub znaczonemu pobrudzeniu, drugi gdy ze względu na przepisy BHP, sanitarne lub wymagania technologiczne taka odzież jest niezbędna.  W przypadku okresu zimowego i pracowników pracujących na zewnątrz spełniany jest właśnie ten drugi warunek. W jego ramach pracodawca ma obowiązek zapewnić ubranie, które nie tylko będzie chroniło pracownika przed ewentualnym zranieniem, ale zapewniało też odpowiednią ciepłotę ciała, chroniąc przed mrozem, wiatrem czy opadem atmosferycznym. W skład ubrania wchodzi tutaj nie tylko kurtka, ale i spodnie nakrycie głowy, oraz np. rękawice.

Jedzenie i picie

Zgodnie z prawem pracy i wspominanym już rozporządzeniem Rady Ministrów, osobom pracującym na otwartej przestrzeni w warunkach zimowych przysługuje ekwiwalent energetyczny w postaci zapewnionego przez pracodawcę posiłku i napojów regeneracyjnych. Posiłek ten przysługuje wszystkim tym którzy w ciągu swojej zmiany ponoszą wydatek energetyczny rzędu 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal u kobiet.
Podobne zasady tyczą się pracowników wykonujących swą pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spadła poniżej 10 stopni Celsjusza.
Dostęp do napojów gorących powinien być zaś zagwarantowany wszystkim tym pracownikom, którzy pracują na otwartej przestrzeni gdzie temperatura spadła poniżej 10 stopni.

Opisany posiłek powinien być wydawany podczas regulaminowej przerwy w pracy. Najczęściej po około 4 godzinach od jej rozpoczęcia. Do ciepłych napojów pracownicy powinni mieć zaś dostęp cały czas, a ich ilość powinna odpowiadać zapotrzebowaniu pracujących.
Co ważne posiłki i napoje nie mogą zostać zastąpione ekwiwalentem finansowym oferowanym przez pracodawcę.

 

Tekst zaproponowała firma Lex Labor oferująca szkolenia bhp Opole

 

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz