Biznes/finanse

Własny biznes: franczyza podstawy definicyjne

Mówi się, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach. Warto tez kształcić się na czyimś sukcesie. Dlaczego bowiem nie korzystać, że sprawdzonych rozwiązań czy schematów działania? Poznajmy podstawy każdej franczyzy

Wystarczy znaleźć kogoś kto zechce się z nami podzielić know how. Niestety swoimi sekretami mało kto chce się dzielić. Wyjątkiem są firmy, które same do tego zachęcają proponując franczyzę. Co to jest? Na jakich zasadach działają i czy warto z niej skorzystać. Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w niniejszym tekście opisując cały proces przez pryzmat oferty franczyza w gastronomii.

Co to znaczy franczyza?

Franczyza pochodzi od francuskiego franchise. Pojęcie to odnosić się do umowy dystrybucji uzupełnionej o znak firmowy producenta. Jest to jednak dość wąska i niezrozumiała definicja. Warto ją rozszerzyć. W wersji szerokiej franczyza oznacza przekazanie praw do posługiwania się nazwą handlową, wraz z udzieleniem jej wsparcia, wiedzy w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, jego wyglądu, menu, często też organizuje dostawców i materiały marketingowe. Franczyzodawca sprawuje też nadzór nad działalnością franczyzobiorcy. Dzieje się to jednak z zachowaniem odrębności obu podmiotów. Oznacza to, że franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy prawo do korzystania ze swojego logo i udostępnia pakiet franczyzowy.

Pakiet franczyzowy

Mówiąc najprościej pakietem franczyzowym możemy nazwać wszystkie technikalia łączące się z podpisywaną umową. Do najważniejszych należy udostępnienie znaku towarowego, czyli marki, o której już wspominaliśmy wyżej. Ponadto jest to też cały know-how. Do tego szerokiego pojęcia wchodzi podręcznik zawierający między innymi opis i zasady systemu franczyzowego, procedury organizacyjne, odpowiednie formularze, wytyczne opłat franczyzowych, dane dostawców, mechaników itp. Ponadto pakiet ten zawiera cały zakres tak zwanych usług wstępnych i usług bieżących. Usługi wstępne to pakiet szkoleń dla pracowników, pomoc w budowie, remoncie lokalu, zaopatrzenie lokalu/ lub pomoc w jego wyborze, instalacja i rozmieszczenie wyposażenia i oprogramowania. Zorganizowanie dostaw produktów, czy przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego dla przyszłych pracowników. Usługi wstępne zapewniają tez wsparcie działań marketingowych związanych z otwarciem nowego lokalu. Usługi bieżące są to wszystkie działania związane ze standardową działalnością firmy. Franczyzodawca zapewnia doradztwo przez cały okres trwania franczyzy, organizuje szkolenia dla nowych pracowników franczyzobiorcy. Firma matka prowadzi tez działania mające na celu rozwój marki. Tworzy nowe kampanie marketingowe, modyfikuje obecnie trwające projekty i wprowadza w życie pomysły i rozwiązania zaproponowane przez franczyzobiorców. Do usług bieżących można zaliczyć też zachowanie spójności wizualnej i marketingowej marki, poprzez tworzenie spójnych odgórnych kampanii marketingowych, przygotowywanie ulotek dla poszczególnych placówek według wspólnego wzoru czy pomoc w kontakcie z lokalnymi mediami. Ponadto centrala organizuje tez wspólne zakupy środków od dostawców z zewnątrz wedle zasady im więcej tym taniej.

A co w zamian?

Na chwilę obecną sytuacja wygląda idealnie. Chcemy rozpocząć działalność, np. chcemy prowadzić własną restaurację. Wystarczy więc, że znajdziemy oferty franczyzy w gastronomii, podpiszemy umowę i specjaliści przyjadą przygotują nam lokal pokażą co i jak, przeszkolą pracowników a na koniec dostarczą pierwszą dostawę produktów do naszej kuchni. Niestety nie żyjemy w bajce, a franczyzodawca nie jest instytucją charytatywną i chce na umownie z nami zarobić. Dlatego też przed podpisaniem umowy franczyzodawca często dokładnie bada rynek czy firma pod jego marką będzie miała szansę przynieść na danym terenie zyski. Kiedy okazuje się, że istnieje zarówno popyt na dane dobra i usługi, a franczyzobiorca dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym i umiejętnościami może dojść do podpisania umowy. W umowie tej zawarte są artykuły dotyczące opłat względem franczyzodawcy. Najczęściej są to wstępna opłata franczyzowa, ponoszona przy podpisaniu umowy. Bieżąca opłata franczyzowa, która stanowi procent od dochodów i składka marketingowa, również wyrażana procentem od dochodów.
W Polsce ostatnimi czasy bardzo popularny stał się inny model franczyzy zwany franczyzą dystrybucyjną, w której dochód franczyzodawcy wliczany jest w cenę towarów przez niego dostarczanych. Rozwiązanie to pozwala z wejść na rynek podmiotą z małą ilością kapitału początkowego. Ponadto dzięki naliczaniu zysku przez towar, franczyzobiorca łatwiej może zarządzać swoim budżetem i nie ma problemów z comiesięcznym rozliczaniem się z franczyzodawcą.

W praktyce

W wielkim więc skrócie cała procedura wygląda następująco. Z racji tego, iż dysponujemy dobrym lokalem w miejscu gwarantującym zysk podpisujemy umowę franczyzową z firmą oferującą smażone kurczaki. Dzięki wkładowi własnemu i działaniach franczyzodawcy otrzymujemy urządzony lokal, technologię i szkolenia dla naszych klientów. W zamian kupujemy od nich panierkę i marynaty które są podstawą tych dań. Dlatego więcej im mamy klientów tym więcej jedzenia musimy przygotować i tym więcej panierki zużyć. Jeśli zużywamy więcej panierki musimy jej więcej zakupić. Jeśli zakupimy jej więcej tym większe będą zyski naszego franczyzodawcy. Nasze zyski też oczywiście wzrosną, bo w jednej porcji kurczaka, robocizna, produkty i koszty utrzymania lokalu stanowią tylko pewien procent całej kwoty.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz