Biznes/finanse Zdrowie

Postępowanie w razie wypadku w pracy

Zdarzył się wypadek i co dalej?  Jak postępować by uzyskać odszkodowanie

Wypadek

Jeśli zdarzył nam się wypadek przede wszystkim nie panikujmy, starajmy się wezwać pomoc, zatamować ewentualne krwawienie, unieruchomić złamaną kończynę, czy oddalić się od miejsca zagrożenia. Niestety ciało ludzkie jest na tyle złożone, że nie można w tym miejscu podać dokładnych, a zarazem odnoszących się do wszystkich możliwych przypadków, zasad działania. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i uczestniczenie w szkoleniach bhp organizowanych przez zakład pracy, czy zewnętrzne firmy. To właśnie one przekażą nam najważniejsze wytyczne odnośnie naszego zachowania, tak abyśmy potrafili uniknąć wypadku, a jeśli niestety będzie miał miejsce umieli udzielić pomocy i zadbać o własne bezpieczeństwo. Poszkodowany powinien też jak najszybciej udać się do lekarza, by ten przygotował notatkę o jego stanie zdrowia.

Pierwsze kroki po wypadku

Najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić możliwie najszybciej po wypadku jest powiadomienie o tym fakcie naszego pracodawcy. Powinno się tego dokonać jeszcze tego samego dnia. Można to zrobić osobiście lub jeśli nasz stan na to nie pozwala, może dokonać tego nasz przełożony. Kolejną osobą, którą trzeba niezwłocznie powiadomić jest Inspektorowi ds. BHP pełniący obowiązki w firmie, w której miał miejsce wypadek. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwsza z nich to forma składania zgłoszenia. Najlepiej dokonać jej w wersji pisemnej. Mamy dzięki temu dokument, podpisany przez nas i naszego pracodawcę. Po drugie, jeśli skutki wypadku są odsunięte w czasie, np. w przypadku wstrząśnienia mózgu, zawroty głowy pojawiają się po paru a czasem nawet parunastu godzinach, zgłoszenia należy dokonać natychmiast po wystąpieniu skutków. Warto też pamiętać, że zgodnie z ustawą za wypadek w pracy, lub mu równoznaczny uznawane są wszystkie te zdarzenia, do których dochodzi podczas szkoleń czy dojazdów powrotów z pracy (niemniej jednak postępowanie w przypadku wypadku drogowego jest inne- nie odbywa się na terenie firmy).

Zabezpiecz miejsce incydentu

Tak jak policja wyprasza gapiów z miejsca przestępstwa, tak pracownicy firmy powinni zabezpieczyć miejsce wypadku. Nie powinno się niczego dotykać, przestawiać. Wyłączone maszyny mają takimi pozostać do momentu wykonywania oględzin miejsca zdarzenia. Działania te mają na celu zachowanie miejsca zdarzenia w stanie jak najbardziej zbliżonym do sytuacji, w której doszło do wypadku.

Zespół powypadkowy

Następnym krokiem po otrzymaniu zgłoszenia wypadku pracownik ma obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który zajmie się zbadaniem zaistniałej sytuacji. W skład takiego zespołu wchodzi specjalista do spraw bhp i społeczny inspektor pracy. Niemniej jednak w zależności od wielkości zakładu, rodzaju jego działalności skład ten może się różnić (w jego skład mogą wchodzić np. zewnętrzni specjaliści bhp lub pracownicy wykonujący inne czynności, oddelegowani do sprawy z racji posiadania aktualnych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach z zakresu bhp). Uogólniając zespół ten najczęściej składa się z 2 osób.

Analiza miejsca zdarzenia

Powołany zespół powypadkowy ma na celu ustalenie przebiegu zdarzenia. W tym celu dokonuje oględzin miejsca wypadku, sprzętu, na którym pracował poszkodowany, środków ochronnych rozłożenia elementów w przestrzeni itp. Zbiera także opinię świadków zdarzenia, przygotowuje dokumentacje zdjęciową. Może też kontaktować się z lekarzem i innymi specjalistami mając na celu ustalenie przebiegu zajścia. Celem tego działania jest określenie kwalifikacji wypadku, a także określenie profilaktyki, by takie wydarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Przygotowanie dokumentacji- protokół powypadkowy

Po dokonaniu oględzin, komisja badająca wypadek ma 14 dni na przedstawienie raportu, protokołu powypadkowego. Najprościej mówiąc jest to dokument mówiący co się stało i jak to się stało. W dokumencie tym znajdują się wyjaśnienia poszkodowanego, relacje świadków, opinie specjalistów. Ostateczny kształt protokołu w przypadku wniosków odrębnym określa pracodawca. Poszkodowany lub w przypadku jego zgonu rodzina poszkodowanego, ma jednak możliwość zgłoszenia uwag. Ofiara ma także całościowy wgląd do dokumentacji użytej przy tworzeniu protokołu. Jest to niezwykle ważne w sytuacji, gdy poszkodowany nie zgadza się z opinią komisji powypadkowej i zamierza wnieść sprawę na wokandę. Najczęściej wykonuje się trzy kopie takiego protokołu po jednej dla pracodawcy, pracownika i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS

Posiadając protokół powypadkowy możemy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niemniej jednak instytucja ta może wymagać od nas także wiele innych dokumentów, dlatego warto zabrać ze sobą dodatkowo zaświadczenie o naszym stanie zdrowia, kartę udzielenia pierwszej pomocy (jeśli została wystawiona) i dokumenty o odbytym szkoleniu BHP. Bardzo ważne jest też jednoznaczne złożenie wniosku, który określi, czy ubiegamy się o świadczenie jednorazowe czy stałe. Najczęściej to właśnie ten etap należy do najbardziej mozolnych dla poszkodowanego. ZUS często domaga się bowiem dodatkowych dokumentów czy uzupełnień. Może też powołać nawet swoją komisję lekarską. Musimy więc być cierpliwymi i stanowczo walczyć o swoje.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz