Biznes/finanse

BHP przy organizacji imprez masowych i nie tylko

Kiedy mamy styczność z imprezą masową i jakie musimy spełniać wymogi BHP w tym względzie

Co to jest impreza masowa?
Ustawodawca jako imprezę masową określa imprezę rozrywkową, artystyczną lub sportową podczas której frekwencja, ta przewidywana, wynosi ponad tysiąc osób. Jeśli zaś wydarzenie tego typu ma miejsce pod dachem liczba uczestników definiujących imprezę masową spada do 300. W świetle ustawy pod imprezę masową nie podlegają festyny, widowiska teatralne, seanse kinowe, koncerty organizowane w szkołach lub zamknięte zabawy pracownicze.

Teoria a praktyka
Przyglądając się tej definicji możemy stwierdzić, że imprezą masową nie jest np. wesele dla 200 gości czy spotkanie opłatkowe w dużej firmie. Niemniej jednak weźmy pod uwagę następującą kwestię. Jako osoba posiadająca dom weselny, restaurację to my ponosimy odpowiedzialność za znajdujących się na naszym terenie ludzi.  Oznacza to, że w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku to nas mogą oskarżyć o niedochowanie zasad bezpieczeństwa. Oczywiście nikt nie będzie wymagał od nas i stawiał nam zarzutów z racji tego, że np. przy okazji ślubu nie było ochrony lub służb medycznych, ale brak odpowiednich oznaczeń na sali bankietowej może zostać już nam wypomniany w przypadku kontroli. Warto więc wywrócić uwagę na przepisy dotyczące imprez masowych i przynajmniej zapoznać się z nimi. Bardzo dobrze byłoby zastosować się też do wytycznych dotyczących oznaczeń, przepisów przeciw pożarowych, czy dróg ewakuacyjnych.

Przepisy przeciwpożarowe
Ogólne zasady przeciwpożarowe powinny być nam znane niezależnie od tego czy organizujemy imprezy masowe czy inne uroczystości.  W tym względzie możemy wskazać takie podstawowe wytyczne jak, co najmniej, dwa wyjścia z pomieszczeń o wielkości powyżej 300metrów2. Warto też posiadać drzwi odpowiedniej szerokości (generalnie im większe tym lepsze- obliczanie na podstawie setki ludzi). Drzwi te powinny otwierać się w kierunku ewakuacji, wszystko po to by nie doprowadzić do zablokowania wyjścia przez napierające grupy ludzi.

 

Kolejnymi elementami niezbędnymi zarówno przy organizowaniu imprezy masowej, jak i jakiejkolwiek działalności gospodarczej, są urządzenia przeciwpożarowe. Wśród nich należy zadbać o odpowiednie działanie i aktualizacje systemów: sygnalizacji przeciwpożarowej (np. światła, syreny), stałych urządzeń gaśniczych (takich jak np. hydranty, węże) oraz gaśnic, koców i innych sprzętów znajdujących się na terenie naszego budynku.
Dodatkowo dostęp do wyżej wymienionych hydrantów, gaśnic, koców czy miejsc uruchamiania instalacji przeciwpożarowych powinien być łatwo dostępny. Tak samo powinno być z tablicami rozdzielczymi prądu i wyjściami ewakuacyjnymi.

Oznaczenia
To że dana gaśnica jest łatwo dostępna i drzwi ewakuacyjne są otwieralne nie oznacza to wcale, że w przypadku zagrożenia ludzie znajdujący się w naszym lokalu będą wiedzieli co robić. Podstawą jest więc oznaczenie poszczególnych elementów zgodnie z panującymi w naszym kraju normami. Musimy więc oznaczyć drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania sprzętów gaśniczych, awaryjnych wyłączników prądu itp.  W miejscu widocznym powinniśmy umieści też instrukcje postępowania w przypadku pożaru lub innego wypadku.

 

Szkolenia
Szkolenia, choć wymagane są przy typowych imprezach masowych, to odpowiednia wiedza może przydać się także np. w domu weselnym. Do podstawowych, wymaganych szkoleń należą te związanie z organizacją i przeprowadzaniem ewakuacji, sposobem alarmowania służb ratowniczych oraz użyciem gaśnic i innego sprzętu gaśniczego.

Dodatkowo, już poza samym budynkiem, powinniśmy zapewnić pełną przejezdność dróg pożarowych i innym możliwości odtarcia no naszych obiektów jednostek ratownictwa.

Opisywane powyżej elementy to tylko przysłowiowy „wierzchołek góry lodowej”. Warto wiec dobrze zapoznać się ustawią i przepisami bhp i związanymi z nimi zasadami PPOŻ oraz organizacji imprez masowych. Warto bowiem, zgodnie z dobrze znaną zasadą, lepiej zapobiegać niż leczyć lub w tym przypadku naprawiać straty i sądzić się z poszkodowanymi.

Dodaj komentarz

Kliknij, aby dodać komentarz